11 thg 1, 2013

Làm sao biết...Làm sao biết đã yêu chưa... 
Khi mùi hoa sữa nồng nàn... vẫn nghe hoang hoải... 
Khi tất bật... vẫn chậm bước chân nhìn lại.... 
Góc phố ngày nào... một bóng dáng thân quen... 

Làm sao biết đã yêu chưa... 
Nhói đau khi... một khoảng trời không còn dành riêng nhau nữa... 
Khi quay quắt... mà bước chân vẫn lần lựa... 
Chỉ muốn một người... hạnh phúc vẹn nguyên...

Làm sao biết đã yêu chưa... 
Khi đêm vắng... vẫn đợi chờ một icon sáng... 
Dẫu chỉ biết... nhìn và lẳng lặng...

...Khuya buông...

01.07.2012

2 nhận xét: